duyendangvietnam.net.vn

Duyendangvietnam.net.vn

Global Alexa Ranking History
Alexa Traffic Rank

191,937

Last Update Date May 29 2017
History Graphic
duyendangvietnam.net.vn
Website Unique Visitors

16,002

Estimated Visitors in 1 day

496,055

Estimated Visitors in 30 days

5,952,660

Estimated Visitors in 365 days
DNS Settings for This Website
ns1.matbao.vn
ns2.matbao.vn
Who hosts this site
IP Address 112.78.3.36
Server Environment Info 200
Web Server nginx
Similar web sites:
Top rank websites with the .net.vn sites
High ranking keyword: yen sites
High ranking keyword: dang sites
High ranking keyword: vietnam sites
Website Content, Topics and Description
Website Content
Tạp Chí Duyên Dáng Việt Nam- Thanh Niên Media
About Website :
Duyên Dáng Việt Nam xứng đáng là ấn phẩm đẳng cấp có mặt trong mọi gia đình và quà tặng tình yêu, dành cho bạn bè. Duyên Dáng Việt Nam đi vào toàn diện và toàn cảnh các vấn đề quốc tế, xã hội, giải trí, văn hóa, văn nghệ, sức khỏe, ẩm thực, nội thất, điện ảnh, thời trang... và một số khía cạnh kinh tế liên quan trực tiếp đến cuộc sống.
Website Topics :
duyen dang viet nam
Server Environment Info
Servernginx
Content-Typetext/html; charset=UTF-8
Transfer-Encodingchunked
Connectionkeep-alive
ExpiresWed, 11 Jan 1984 05:00:00 GMT
Cache-Controlno-cache, must-revalidate, max-age=0
Pragmano-cache
X-Powered-ByPleskLin
MS-Author-ViaDAV